Summertime (ad notam Billie Holiday)

Kezdjük mindjárt azzal, hogyan is ismertem meg Jankát. Az ember általában akkor ismerkedik meg vonzó nőkkel, amikor a legkevésbé sincs kedve ismerkedni. Amikor nyakig van a munkában, tesz-vesz, próbál túlélni, elmerül egy versben vagy regényben, a gondolataiban. Én valahogy már a kezdetektől úgy vagyok, hogy tudom, mikor kell kizárnom a világot, s hogy hová ildomos…

Bohóc

– Kihallgatták már a szemtanúkat? – kérdezte a helyszínre érkező rendőrtiszt. – Azt hiszem, uram, nem voltak szemtanúk – mondta elhaló hangon a járőr, miközben borostáját sercegtette. – Azt hiszi? Hinni a templomban kell! Na, szaladjon és kerítsen nekem egy szemtanút! – üvöltötte a tiszt. – Igenis, uram – mondta gépiesen a járőr. Sötét volt…